#
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

ผู้อำนวยการ

ดร.สจีรัตน์ แจ้งสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

#

coalaภาพกิจกรรมต่างๆ

“คุณธรรม นำความรู้ สู่ปัญญา” ความหมาย การจะทำอะไร ต้องยึดหลักคุณธรรมก่อน จึงจะเหมาะที่จะศึกษาหาความรู้ และเมื่อมีความรู้ยิ่งมาก ก็ยิ่งก่อให้เกิดปัญญา หรือความฉลาดมากขึ้นเท่านั้น นั่นจึงจะเหมาะสมแก่การเป็นพลเมืองที่ดี และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชาติต่อไป

Swiper demo

วิธีป้องกันโควิดเบื้องต้น

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันครับ

#

โทรศัพท์

043 851 684