กิจกรรมลูกเสือ

กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาาไทยเทคเอเเชียได้ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหามงคลในวันที่ 28 ก.ค. 2560 ณ วัดป่ากุฉิธรรมมาวาส อ.กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธ์ุ