โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำโดย อาจารย์สุรชัย มงคลศิริ อ.สุริยา คำลิ้ม อ.ปรเมษฐ ถวิลการ และอ.ลลิตา ตาลสัน พร้อมทั้งนักเรียนนักศึกษา สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้า สาขาการโรงแรม เข้ารับบริการชาวบ้าน ต.กุดหว้า บริการตรวจเช็ค ซ่อม รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการน้ำพั๊นผลไม้ ณ ศาลาวัดกกต้อง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2560