เยี่ยมบ้านนักเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา เพื่อติดตามและสอบถามผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาระหว่างช่วงปิดภาคเรียน ได้จัดทำโครงการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560