บริจาคโลหิต ประจำปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพระราช กุฉินารายณ์ ได้จัดสถานที่เพื่อรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 / แก่คณะครู - อาจารย์ / นักเรียน - นักศึกษา / พ่อค้าประชาชนหมู่ 15 มาร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 29 เดือนธันวาคม 2560 /002