โครงการแจกผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้

ดร.ทิวา แจ้งสุข นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ลงพื้นที่หลายหมู่บ้าน แจกผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ด้วยการสอบถามดูสภาพบ้านจริง ขอขอบคุณ Sunetra Murphy คุณสุเนตรา เมอฟี่ พี่แอท เพ็ญสุรัศ จันทรังษี และกัลยาณมิตรจากไทยและอังกฤษที่มอบผ้าห่มจำนวน 115 ผืนมาแจก และขอบคุณทีมงานครูนักเรียนจากไทยเทคเอเชียร่วมแจกทางกาฬสินธุ์และทีมไทยเทคโฮเทลร่วมแจกทางสกลนครและบนภูพาน