งานวันครู 16 ม.ค. 61

16 ม.ค. 2561 ดร.ทิวา แจ้งสุข ประธานบริหารวิทยาลัย นำผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย เข้าร่วมงานวันครูกับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธฺุ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ต่อด้วยพิธีทางสงฆ์ พิธีไหว้ครู และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดย ผู้อำนวยการ ดร.สจีรัตน์ แจ้งสุข ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น อ.วันดี ชิณโท อ.สุรชัย มงคลศิริ และ อ.ชูวิทย์ พลเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น