กีฬาไทยเทคเกมส์ ครั้งที่19 วันที่ 19 ม.ค.61

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ไทยเทคเกมส์ ครั้งที่ 19 โดย ดร.ทิวา แจ้งสุข ประธานบริหารวิทยาลัยและวิทยาลัยในเครือ เป็นประธานจัดการแข่งขัน และมีท่านธนเสฎฐ์ ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบัวขาว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา พร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ห้างร้านและบริษัทต่างๆ ทางวิทยาลัยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสููงมา ณ โอกาสนี้