ที่ตั้ง/แผนผัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย
180 ม.15 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ 043851684 โทรสาร 043832388

ขอเส้นทางไปที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

...