เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

ปฐมนิเทศนักเรียน มอบตัว รายงานตัว ทั้งนักเรียนเก่าและใหม่่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นี้