#
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย Thai Tec Asia Vocational College

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย Thai Tec Asia Vocational College

.

ผลงาน / รางวัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักศึกษาสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่สามารถมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน การสอน หรือปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

.

อยู่ระหว่างการปรับปรุง เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การแพร่เชื่อยังมีอยู่สูง

-ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามคำสั่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 40 เรื่องมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโควิด 19

-ประกาศการเปิดเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

- วันที่ 7 - 8 กันยายน2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย มอบเงินเยียวยาในสถานการณ์โรคโควิท19 ให้นักศึกษาระดับ ปวช ปวส จำนวนเงินคนละ 2000 บาท โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังฯ โควิด-19 ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

- ข่าวล่าสุด กำหนดการ การรับเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้กับนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

- ประกาศเรียน online และ on-hand ต่อเนื่องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

- เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอน (ฉบับที่ 2) ให้เปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

coalaภาพกิจกรรม

coalaวีดีทัศน์ต่างๆ

1 ก.ค. 2564

วีดีทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

เปิดรับนักศึกษาใหม่ออนไลน์ รับทุนเรียนฟรี

https://forms.gle/5397YomBSxsgEzVK8

วีดีทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 2563

#

start

#

โทรศัพท์

043 851 684

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาลัย

website counter
Complete Responsive Online Boot Store Website Design Tutorial
.