#
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

ยินดีตอนรับ เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย Thai Tech Asia Vocational College

ผลงาน / รางวัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักศึกษาสร้างผลงานไม่วาจะเป็นงานวิจัย และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่สามารถมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน การสอน หรือปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

อยู่ระหว่างการปรับปรุง เนื่องจากสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) การแพร่เชื้อยังมีอยู่สูง

- เปิดรับสมัคร ครูช่างยนต์ 1 อัตรา การศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ี วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) , วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.) , เทคนิคช่างยนต์ (ปทส.) , เทคโนโลยียานยนต์ (ทล.บ.) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามดุลพินิจของสถานศึกษา สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานด้วยตนเอง ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 น - 15:00 น ที่ฝ่ายธุรการ สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2664 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 062-978-8582 , 043-851-684

coalaภาพกิจกรรม

coalaวีดีทัศต่างๆ

1 ก.ค. 2564

วีดีทัศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

เปิดรับนักศึกษาใหม่ออนไลน์ รับทุนเรียนฟรี

https://forms.gle/5397YomBSxsgEzVK8

วีดีทัศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 2563

#

start

#

โทรศัพท์

043 851 684

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาลัย

website counter