#
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

ข้อมูลนักเรียน และนักศึกษา

coala

ข้อมูลนักเรียน และนักศึกษา

ปวช. สาขา ชาย หญิง รวม
1/1 การบัญชี - 20 20
1/2 กรุ๊ป A ช่างยนต์ 29 5 34
1/2 กรุ๊ป B ช่างอุตสาหกรรม 16 2 18
1/3 ช่างไฟฟ้ากำลัง 17 - 17
1/4 การโรงแรม 4 3 7
1/5 คอมพิวเตอร์ - 7 7
2/1 การบัญชี 9 - 9
2/2 ช่างยนต์ 45 4 49
2/3 ช่างไฟฟ้ากำลัง 3 17 20
2/4 การโรงแรม 1 6 7
2/5 คอมพิวเตอร์ 1 9 10
3/1 การบัญชี - 14 14
3/2 ช่างยนต์ 47 3 50
3/3 ช่างไฟฟ้ากำลัง 14 1 15
3/4 การโรงแรม 1 6 7
3/5 คอมพิวเตอร์ 2 5 7
1/1 การบัญชี - 12 12
ปวส. สาขา ชาย หญิง รวม
1/1 การบัญชี - 12 12
1/2 ช่างยนต์ 10 - 10
1/3 ช่างไฟฟ้ากำลัง 7 - 7
1/4 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3 7
2/1 การบัญชี - 12 12
2/2 เทคนิคยานยนต์ 13 1 14
2/3 ไฟฟ้ากำลัง 5 - 5
2/4 การโรงแรม - 1 1
2/5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 5
ปวส. ทวิภาคี สาขา ชาย หญิง รวม
2/5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 5
1/1 การบัญชี (ภาคพิเศษ) - 7 7
1/2 เทคนิคยานยนต์ (ภาคพิเศษ) - - -
1/3 ไฟฟ้ากำลัง (ภาคพิเศษ) - 1 1
1/4 การโรงแรม (ภาคพิเศษ) - - -
1/5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - 1
2/1 การบัญชี (ภาคพิเศษ) 8 - 8
2/2 เทคนิคยานยนต์ (ภาคพิเศษ) - - -
2/3 ไฟฟ้ากำลัง (ภาคพิเศษ) 4 - 4
2/3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 4 - 4
2/4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 4 - 4

วิธีป้องกันโควิดเบื้องต้น

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันครับ

#

โทรศัพท์

043 851 684