#
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

ข้อมูลอาคาร

#

ป้าย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

#

อาคาร 1

#

อาคาร 2

#

อาคาร 3

#

หน้าเสาธง

#

อาคาร 4

#

หอประชุม นิวัทธนุสรณ์

#

อาคาร ปฏิบัติการช่างยนต์

#

อาคาร ปฏิบัติการช่างไฟฟ้า

#

ห้องสมุด

#

ห้อง ปฏิบัติการช่างยนต์

#

ห้อง ปฏิบัติการช่างไฟฟ้า

#

คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด

#

ห้อง ปฏิบัติการการโรงแรม

#

ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

#

ที่นั้งพัก

#

ห้อง ปฏิบัติการช่างยนต์

#

ที่นั้งพัก

#

ที่จอดรถ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

#

ที่จอดรถ นักเรียน นักศึกษา

#

ห้อง การบัญชี

วิธีป้องกันโควิดเบื้องต้น

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันครับ

#

โทรศัพท์

043 851 684