120


กิจกรรมวันลอยกระทง 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย ได้เข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ณ อำเภอกุฉินารานณ์ เพื่อรักษา และร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง นำโดย ดร.สจีรัตน์ แจ้งสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ คณะครู และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย