กิจกรรมภายในครั้งที่ 20

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย ได้จัดกิจกรรมภายใน ครั้งที่ 20 ในวันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2560