รายงานตัวปฐมนิเทศนิเทศ 16 พ.ค. 2560

ให้นักเรียนนำผู้ปกครองมามอบตัวด้วย พร้อมทั้งส่งเอกสารสมัครที่ยังขาด  
เวลา 8.30 - 12.00 น  วันที่ 16 พ.ค. 2560 นี้ ณ หอประชุมนิวัทธนุสรณ์
คลิกดูภาพ